İletişim Bilgileri

Yapının inşa edileceği yer

Yapının tahmini başlangıç tarihi

Yapı Bilgileri

Yapı kullanım türü

%20 sabit

Ekler
Cephe Kaplaması
Çatı Kaplaması

CE

AB Standartları
Uygunluk Belgesi

EPD

Çevresel Ürün
Deklerasyonu

TUCSAMARK

Yapısal Çelik
Yeterlilik Belgesi

TS ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistemi

TS ISO 14001:2004

Çevre Yönetim Sistemi

TS OHSAS 18001

İşçi Sağlığı Güvenliği Sistemi