Industera Nedir?

Industera, yaşam döngüsü olan, zaman ve maliyet tasarrufu açısından avantajlı, çevresel koşullara ve depreme dayanıklı, güvenli, sağlıklı ve çevreye saygılı galvaniz kaplı çelik konstrüksiyon ile yapılarını sunar. Böylece, yapıların uluslararası yeşil bina sertifika programları kapsamında kredi toplamasına olanak sağlar.

Çeliğin %90 ve üzeri oranda geri dönüştürülebilir bir malzeme olduğu Amerikan Demir Çelik Birliği tarafından raporlanmış ve Uluslararası Çevre Yönetim Sistemleri tarafından sertifikalandırılmıştır. Kullandığı diğer tüm malzemeler de çevre ve kullanıcı dostudur.

Üstyapıda kullanılan bütün malzemeler çelik konstrüksiyon da dahil yılın 365 günü, her hava koşulunda, fabrikada kapalı ortamlarda kuru imalat yapılarak sağlanır ve sahaya gönderilir. Yapının hafif olması sayesinde alt yapıda her anlamda ciddi tasarruf sağlanır. Böylece, inşasında çevresel etkiler minimize edilir. Örneğin, minimum su tüketilir. Su kaynakları ve yer altı sularının kirlenme riski azalır. İnşa sahası gürültüsüz, temiz bir şekilde kullanılır, çevre ve sosyal yaşam kalitesi etkilenmez.


CE

AB Standartları
Uygunluk Belgesi

EPD

Çevresel Ürün
Deklerasyonu

TUCSAMARK

Yapısal Çelik
Yeterlilik Belgesi

TS ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistemi

TS ISO 14001:2004

Çevre Yönetim Sistemi

TS OHSAS 18001

İşçi Sağlığı Güvenliği Sistemi